FOR SPØRGSMÅL VEDR. FREMLEJE ELLER ANSØGNING OM FREMLEJE, KONTAKT DA JACOB FRA KKIK: jbh@kollegierneskontor.dk

Fremleje af bolig

Er du kollegianer som ønsker at tage på udvekslingsophold i udlandet, eller på anden vis flytte væk fra kollegiet i en begrænset periode, og fremleje din bolig i mellemtiden, skal du følge denne vejledning.

Læs hele vejledningen grundigt igennem og sørg for at alle punkter på tjeklisten er i orden før du udfylder og indsender fremlejekontrakten nederst.

Sådan gør du

 1. VÆR I GOD TID!
 2. Find en der kan leje din bolig mens du er væk.
 3. Indhent dokumentation for studieaktivitet i fremlejeperioden, både for dig selv (fremlejegiver) og den der skal leje din bolig (fremlejetager). Et brev fra uddannelsesinstitutionen om at du/fremlejetager er optaget på studiet/praktikpladsen/andet i lejeperioden er nok. Hvis fremlejetager er ny studerende og ikke har fået bekræftelsesbrev fra sin uddannelsesinstitution endnu, kan dokumentation for at optagelsesansøgning er modtaget af uddannelsesinstitutionen også accepteres. (Dokumentation for din studieaktivitet er ikke nødvendig hvis fremlejet er af under tre måneders varighed; fremlejetagers studieaktivitet skal dog altid dokumenteres.)
 4. Aftal lejeperiode, depositum og lejebeløb med fremlejetager. Hvis du udlejer din bolig møbleret, har du ret til at tage et lejegebyr for brug af møbler og kan således selv med fremlejetager fastlægge lejebeløbet; hvis boligen udlejes umøbleret, må fremlejetagers lejebeløb ikke overstige det du normalt selv betaler i husleje. Det er op til fremlejegiver og -tager at fastsætte depositum; en eller to måneders husleje er vejledende.
 5. Aftal opsigelsesvarsel med fremlejetager. Hvis I aftaler at fremlejekontrakten kan opsiges i lejeperioden og fremlejetager opsiger kontrakten mens du er bortrejst, er det dig der hæfter for huslejen indtil en ny fremlejekontrakt er godkendt, og det er dit ansvar at finde en ny fremlejetager. Det skal angives på fremlejekontrakten om den er uopsigelig i lejeperioden eller, hvis den er opsigelig, hvor lang tids opsigelsesvarsel der gælder.
 6. Læs reglerne nedenfor og sørg for at intet i dit fremleje strider imod nogen af dem.
 7. Udfyld fremlejekontrakten der linkes til nederst på siden, udskriv den, påfør både fremlejegivers og -tagers underskrift og indlever den til den fremlejeansvarlige (se vejviseren) sammen med den påkrævede dokumentation og eventuelle ansøgninger.

Regler for fremleje

 1. Fremlejer under et år skal godkendes af beboerrådet.
 2. Fremlejer over et år skal godkendes af KKIK og bevilges kun af uddannelsesmæssige årsager eller i tilfælde langtidssygdom e.l.
 3. Det kræves ved fremlejer at fremlejegiver (kollegianeren) fraflytter lejemålet i uddannelsesrelateret øjemed. Uanset varighed er det altid et krav at fremlejetager er aktiv studerende. Studiedokumentation for fremlejetager skal vedlægges fremlejekontrakten, og ligeledes skal studiedokumentation for fremlejegiver i fremlejeperioden vedlægges.
 4. Ansøgning om fremleje skal altid være beboerrådet i hænde en måned inden fremlejegiver fraflytter lejemålet, dog altid således at kontrakten kan nås behandlet ved næstkommende beboerrådsmøde inden fremlejeperioden indtræder. Dato for næste beboerrådsmøde kan til enhver tid findes i referatet fra sidste beboerrådsmøde på opslagstavlerne eller ved henvendelse til beboerrådsformanden på beboerrad@kvintus.dk.
 5. Fremleje til flere forskellige fremlejetagere inden for samme fraflytningsperiode er muligt. Der kræves i så fald separat fremlejekontrakt til hver fremlejetager.
 6. Huslejen for fremlejemålet må kun overstige den til enhver tid gældende husleje (dvs. lejeafgift plus el, vand, varme og beboerforeningskontingent) hvis lejemålet fremlejes møbleret.
 7. Fremlejegiver er ansvarlig efter sin lejekontrakt for fremlejetagers handlinger i lejemålet i fremlejeperioden.
 8. Fremlejetager har samme pligter og rettigheder som beboere i øvrigt; dog kan en fremlejetager ikke vælges til tillidsposter på kollegiet.
 9. Fremlejet skal meldes til Boligstøttekontoret såfremt fremlejegiver modtager boligstøtte.
 10. Beboerrådet, inklusive fremlejeansvarlig, er alene ansvarlig for behandling og godkendelse af fremlejekontrakter og kan ingenlunde holdes ansvarlig fremlejetageres eventuelle misligholdelse af fremlejekontrakters bestemmelser eller for genudlejning i tilfælde af kontraktopsigelse i fremlejeperioden.
 11. Fremlejetager og -giver er selv ansvarlige for at sætte opdateret beboernavn på lejemålets postkasse. Inspektøren kan ved henvendelse stille navnelabel til rådighed til beboeren.
 12. Beboerrådet kan i særlige tilfælde og ved motiveret og udspecificeret skriftlig ansøgning herom give dispensation fra bestemmelserne i pkt. 3, 4 og 5 ovenfor.

Udfyldelse af fremlejekontrakt

Klik på linket nedenfor for at komme til fremlejekontrakten. Kontrakten er i PDF-format og kan udfyldes direkte i browseren. Alle felter der kan udfyldes på computer er obligatoriske (pånær »Eventuelt«-feltet der er frivilligt). Når du har udfyldt alle felter, printer du kontrakten ud (den kan gemmes til senere udskrivning hvis du ikke selv har en printer), og både du og fremlejetager skriver under. Kontrakten indleveres sammen med dokumentation til den fremlejeansvarlige.

Klik her for at udfylde fremlejekontrakten

FOR SPØRGSMÅL VEDR. FREMLEJE ELLER ANSØGNING OM FREMLEJE, KONTAKT DA JACOB FRA KKIK: jbh@kollegierneskontor.dk