For beboere på kollegiet

Er du allerede flyttet ind på kollegiet? Eller har du måske fået en bolig og vil gerne vide lidt mere om de praktiske ting før du flytter ind? Så er det her du skal kigge – her præsenterer og forklarer vi kort kollegiets beboerråd, stormøderne, intranettet, vejviseren samt reglerne på kollegiet.

Beboerråd/stormøder

Beboerrådet er det organ der står for at varetage kollegiets daglige drift og foretage beslutninger og bevillinger herom. Rådet består af 14 personer: syv medlemmer og syv suppleanter – alle naturligvis folk der bor på kollegiet. Af de syv medlemmer er et næstformand og et formand. Beboerrådet mødes cirka en gang om måneden til beboerrådsmøder, hvor der tales og tages beslutninger om aktuelle og løbende emner på kollegiet. Det er også her eventuelle klager beboerne imellem behandles.

Beboerrådsmøderne er åbne for alle på kollegiet, men kun beboerrådsmedlemmer har stemmeret til punkter hvor der skal stemmes. Desuden kan der forekomme lukkede punkter (som for eksempel klager eller fremlejekontrakter), hvor kun medlemmer og suppleanter må være til stede.

Beboerrådsmøderne fungerer samtidig som ‘intromøder’, hvor nytilflyttere kan komme ned og få sat ansigt på nogle af de beboere som vil kunne være behjælpelige i tvivlssituationer – og generelt bare lære nogle folk at kende og få almen information om kollegiet.

To gange om året, i marts og november, indkalder beboerrådet til stormøder. Stormødet er kollegiets øverste beslutningstagende organ og alle kollegianere har ret til at få behandlet punkter, blive hørt og stemme på lige fod. Hvis du ønsker at have indflydelse på kollegiets drift, så kan vi kun på det kraftigste anbefale at komme til stormøderne. Der plejer i øvrigt også at være kage og sodavand, så der er slet ingen undskyldning for at blive væk!

Intranet

intranet.kvintus.dk ligger kollegiets intranet. Intranettet er tænkt som en daglig opdatering til kollegiet – på mange måder som en slags virtuel opslagstavle eller kollegieavis. Der ligger information om arrangementer, materiale til stormøderne (såsom regnskaber og budgetter der skal gennemgås på mødet), vejledninger til diverse ting (opsætning af netværksprinteren, for eksempel), gallerier med masser af dejligt pinlige billeder af netop DIG da du var bankelam til festen i lørdags … og en masse andre herlige ting. (Bare rolig – hele verden kan ikke hoppe ind og se dig danse tango på bordene med en fejekost i bukserne – der er kun adgang til intranettet hvis man er på kollegiet)

I skrivende stund er dette målet med intranettet, men desværre ikke virkeligheden. Det eksisterende intranet kører på et håbløst gammelt og besværligt system og er alt for kompliceret, så det er ganske ubrugeligt uopdateret. Vi håber meget på at der bliver rådet bod på dette inden for en ikke alt for uoverskuelig fremtid, så vi kan få et brugbart og effektivt intranet igen.

Vejviseren

Der hænger til enhver tid en vejviser på alle de fire opslagstavler på kollegiet, hvorpå du kan se hvem der er ansvarlig for hvad. Har du for eksempel problemer med at komme på netværket eller internettet, kontaker du de netværksansvarlige; ønsker du at holde en fest i baren, kontakter du barformanden; har du brug for at låne kollegiets hammerbor, kontakter du den boremaskineansvarlige; osv.

Vejviseren findes også online på intranettet (så man er fri for at skulle bevæge ud i den farlige, friske luft for at se den) på intranet.kvintus.dk/vejviser (og også på engelsk, på intranet.kvintus.dk/vejviser/en).

Reglerne

Når så mange mennesker bor sammen på så relativt lidt plads, bliver der naturligvis nødt til at være et regelsæt alle skal overholde. Dette er her på kollegiet vores husorden. I husordenen står beskrevet blandt andet hvornår man må bore, regler for brug af baren, regler angående husdyr, hvordan man forholder sig med hensyn til klager og meget, meget mere.

Husordenen skulle alle beboere meget gerne have fået da de flyttede ind, som en del af den samlede Infomappe. Er du flyttet ind og har ikke fået en Infomappe, skal du straks kontakte inspektøren for at få udleveret en. Infomappen findes desuden tilgængelig på intranettet på adressen intranet.kvintus.dk/infomappe. Bemærk at Infomappen, da den ligger på intranettet, kun er tilgængelig fra kollegiet.

Vi opfordrer alle til at læse deres Infomappe grundigt igennem, da der står en frygtelig masse brugbare og værdifulde guldkorn i den; faktisk kan de fleste tvivlsspørgsmål besvares blot ved et hurtigt kig i denne fantastiske orakelmappe.